Tuesday, December 19, 2006

Yeh kaisa mandir bana rahe ho.

Yeh kaisa mandir bana rahe ho.
Jahan bhagwan ko nahi
Pyaar ko devi bana rahe ho.
Who sthaan bahut unchha hai.
Kyun insaan ko wahan bitha rahe ho.
Mana pyaar khuda ki dain hai.
Hum uske bandhe hain.
Fir bhi unka darzaa insaan
Se uncha hai.
Uss mandir ko pranaam
Jis mein aapka khuda aor
Pyaar dono baste hain.

No comments:

Post a Comment