Saturday, July 01, 2006

Nazrain bhi toh dil ka ayena hoti hai,

Dil ki baat dil mein hi rah jaye toh acha hai.
Bahar aagayi toh afsaana ban jayegi.

Nazrain bhi toh dil ka ayena hoti hai,
Tumse mill gayi to saare bhed khol jayengi,

Saram se hum aanke bhi na mila payenge,
Dil ki baat jawan se to kya ankho se bhi
na kaha payenge.

Apne khayalo ko issi tarah sambhale
rakhenge,
Na khud ruswaa honge, na tumhe
rooswa kar payenge.

No comments:

Post a Comment