Wednesday, June 14, 2006

Dildar ki khabar rakhte hain

Har chahne wale, pyaar ki
Khabar rakhte hain.

Har mali apne gulistan ki
Khabar rakhte hain.

Rah par chalne wale, apni
Manzil ki khabar rakhte hain

Humse poocho hum apne
Dildar ki khabar rakhte hain

No comments:

Post a Comment