Thursday, February 16, 2006

Ek chahra

Ek chahra jo ankhon mein basaa hai.
Uss par ek dhul si hai.

Hazaar koshishon ke bawazood,
Dekh nahi pati hoon.

Yeh meri nazar ka dosh haim.
Ya kisi ne chahar aurdh rahki hai

No comments:

Post a Comment